kobudo achtergrond

 

Bij karate gebruikt men slechts de blote handen, hoewel in sommige stijlen (namaak)wapens worden gebruikt voor oefening, ippon kumite en bunkai. In dit opzicht is kobudo complementair aan karate; kobudoka gebruiken een ruime verscheidenheid aan boerengereedschap als (verdedigings)wapen. Deze werktuigen vinden hun oorsprong in de agrarische gemeenschap van Okinawa, waar gebruik, voor zelfverdediging, van echte wapens om diverse redenen niet mogelijk was. Enerzijds waren er perioden dat er een algeheel wapenverbod gold, anderzijds had men eenvoudigweg geen wapens (op het moment
    dat men zich moest verdedigen). Wapens zijn immers nooit
        goedkoop geweest en wat is effectiever dan bijvoorbeeld
de dorsvlegel die men bij zijn werk al in de hand heeft direct voor
zelfverdediging te benutten.

Er zijn vele verschillende Kobudo stijlen. Twee ervan zijn Inoue
Kobudo en Matayoshi Kobudo. Meer praktische informatie over
kobudo en (het gebruik van) de vermelde boerengereedschappen
is beschikbaar via de volgende links:

kobudo: werktuigen
kobudo: onderhoud van werktuigen
kobudo: literatuur